Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Jormungandr, Generaid of Eternity
(とこしえ)(ジェネレイド) オルムガンド
 Tên Việt Jormungandr, Chủng Loài Cai Trị của Sự Vĩnh Hằng
 Tên Nhật (Kana)
とこしえの
ジェネレイド オルムガンド
 Tên Nhật (Chuẩn)
とこしえ
の王
ジェネレイド
オルムガンド
 Tên Nhật (rōmaji) Tokoshie no Jenereido, Orumugando
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ.png
 Hạng sao 9 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Reptile / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa