FANDOM


Jinzo
  • Nhật: 人造人間-サイコ・ショッカー
  • Kana: じんぞうにんげん-サイコ・ショッカー
  • Romaji: Jinzōningen - Saiko Shokkā
  • Việt: Jinzo
Khác:
Android - Psycho Shocker
Cấp sao

7 ★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2400 / 1500

Khi mà Jinzo còn trong cuộc chơi, đối phương không thể dùng Bài Bẫy.


Nguồn Viz Media: Khi lá này được Triệu hồi, hủy tất cả Bẫy trên sân, bao gồm các Bài Bẫy trên sân. Bất kỳ Bài Bẫy Úp hoặc kích hoạt bị phủ nhận và bị hủy.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jinzo While Jinzo is in play, your opponent cannot use Trap Cards.
Nhật (じん)(ぞう)(にん)(げん)-サイコ・ショッカー サイコ・ショッカーが場に出ている限り対戦相手は罠カードを使えない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.