FANDOM


Jinzo
(じん)(ぞう)(にん)(げん)-サイコ・ショッカー
Jinzo-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Jinzo
 Tên Nhật (Kana)
じん
ぞう
にん
げん-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
ぞう
にん
げん
-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Jinzōningen - Saiko Shokkā
 Tên Nhật (Dịch) Android - Psycho Shocker
 Tên Hàn 인조인간 -사이코 쇼커-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 77585513
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.