FANDOM


Jigen Bakudan
タイム・ボマー
JigenBakudan-SRL-NA-SSP-UE
 Tên Việt Quả Bom Thời Gian
 Tên Nhật タイム・ボマー
 Tên Nhật (rōmaji) Taimu Bomā
 Tên Nhật (Dịch) Time Bomber
 Tên Hàn 시한폭탄
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1000
 Mã số 90020065
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.