FANDOM


Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
(あん)(りゅう)(せい)-ジョクト
JiaotuDarknessoftheYangZing-NECH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あん
りゅう
せい-ジョクト
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
りゅう
せい
-ジョクト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 25935625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.