FANDOM


Jet Synchron
ジェット・シンクロン
JetSynchron-SDSE-EN-SR-1E
 Tên Việt Đồng Đồ Hỏa Tiễn
 Tên Nhật ジェット・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Jetto Shinkuron
 Tên Hàn 제트 싱크론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 0
 Mã số 09742784
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.