FANDOM


Jenis, Lightsworn Mender
ライトロード・プリースト ジェニス
JenisLightswornMender-AP05-EN-SR-UE
 Tên Nhật ライトロード・プリースト ジェニス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Purīsuto Jenisu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Priest Jenis
 Tên Hàn 라이트로드 프리스트 제니스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 2100
 Mã số 83725008
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.