FANDOM


Jam Breeding Machine
  • Nhật: スライム増殖炉
  • Kana: スライムぞうしょくろ
  • Romaji: Suraimu Zōshokuro
  • Việt: Máy Sản Sinh Chất Lỏng
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Môi trường

Một lần trong lượt: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Slime Token" (Thủy Sinh/THỦY/Cấp 1/CÔNG 500/THỦ 500), nhưng bạn không thể Triệu hồi các quái thú khác trong khi chúng ở trên sân.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jam Breeding Machine Once per turn "Jam Breeding Machine" produces 1 "Slime" with 500 ATK, but you cannot Summon other monsters while they are on the field.
Nhật ターンごとに攻撃力500のスライムを1体生み出す スライム増殖炉が場にある限り 他のモンスターは召喚できない

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.