Jam Breeding Machine
スライム(ぞう)(しょく)()
JamBreedingMachine-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Máy Sản Sinh Chất Lỏng
 Tên Nhật (Kana) スライム
ぞう
しょく
 Tên Nhật (Chuẩn) スライム増
ぞう
しょく
 Tên Nhật (rōmaji) Suraimu Zōshokuro
 Tên Nhật (Dịch) Slime Breeder Reactor
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 21770260
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.