FANDOM


Jain, Lightsworn Paladin
ライトロード・パラディン ジェイン
JainLightswornPaladin-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật ライトロード・パラディン ジェイン
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Paradin Jein
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Paladin Jayne
 Tên Hàn 라이트로드 파라딘 제인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 96235275
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.