FANDOMJackie Jumper
  • Nhật: ジャッキー・ジャンパー
  • Romaji: Jakkī Janpā
  • Việt: Du Hành Bật Nhảy
Loại
Cấp sao

3 ★★★

CÔNG / THỦ

1000 / 1200

Có thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi một lá bài "Junk" hoặc nhiều hơn từ tay của bạn vào Mộ.


Nguồn Viz Media: Có thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi một lá bài hoặc nhiều hơn từ tay của bạn vào Mộ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jackie Jumper May be Special Summoned by sending one or more "Junk" cards from your hand to the Graveyard.
Nhật 手札の「ジャンク」を1枚以上墓地に送る事で特殊召喚できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.