Izanami
伊弉波(イザナミ)
Izanami-TDGS-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
伊弉波
イザナミ
 Tên Nhật (Chuẩn) 伊弉波
イザナミ
 Tên Nhật (rōmaji) Izanami
 Tên Hàn 이자나미
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Spirit
 CÔNG / THỦ 1100 / 1800
 Mã số 43543777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.