FANDOM


Isolde, Reminiscence of the Noble Knights
(せい)()()(つい)(そう) イゾルデ
 Tên Nhật (Kana)
せい
しの
つい
そう イゾルデ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
の追
つい
そう
イゾルデ
 Tên Nhật (rōmaji) Seikishi no Tsuisō Izorude
 Tên Nhật (Dịch) Isolde, Reminiscence of the Holy Knights
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Mã số 59934749
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.