Isolde, Belle of the Underworld
(めい)(かい)(れい)(じん)イゾルデ
IsoldeBelleoftheUnderworld-PGL2-EN-GScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
めい
かいの
れい
じんイゾルデ
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
かい
の麗
れい
じん
イゾルデ
 Tên Nhật (rōmaji) Meikai no Reijin Izorude
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 22657402
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.