FANDOM


Iron Chain Blaster
C・シューター
IronChainBlaster
Nhóm liên quan Iron Chain
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1100/0
Mã số 26157485
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể đưa 1 quái thú "Iron Chain" bạn điều khiển xuống Mộ bài để gây 800 điểm thiệt hại đến đối thủ của bạn.
English Description
Once per turn, you can send 1 "Iron Chain" monster you control to the Graveyard to inflict 800 damage to your opponent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.