FANDOM


Iron Call
アイアンコール
IronCall-HA07-EN-ScR-1E
 Tên Việt Sắt Thép Vẫy Gọi
 Tên Nhật アイアンコール
 Tên Nhật (rōmaji) Aiankōru
 Tên Hàn 아이언콜
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 64662453
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.