FANDOM


Ipiria
イピリア
Ipiria-CP19-JP-OP
 Tên Việt Ipiria
 Tên Nhật イピリア
 Tên Nhật (rōmaji) Ipiria
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.