Inzektor Ant
甲虫装機 アーマイゼ
InzektorAnt-ORCS-EN-C-1E.jpg
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 200/600
Mã số 95395761
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Inzektor" từ tay hoặc Mộ bài của bạn vào lá bài này. Khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, Cấp độ của quái thú đó tăng lên 3, đồng thời nó nhận ATKDEF bằng với ATK và DEF của lá bài này. Nếu quái thú được trang bị bị tiêu diệt, bạn có thể phá hủy lá Bài Trang bị này để thay thế.
English Description
Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. While this card is equipped to a monster, that monster's Level is increased by 3, also it gains ATK and DEF equal to this card's ATK and DEF. If the equipped monster would be destroyed, you can destroy this Equip Card instead.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.