FANDOM


Inzektor (1)
"Inzektor" (甲虫装機(インゼクター) Inzekutā) là một archetype gồm các quái thú Hệ ÁM Loại-Insect được giới thiệu trong set Order of Chaos. Tất cả các quái thú "Inzektor" đều trang bị chính chúng với các quái thú "Inzektor" khác từ tay hoặc Mộ bài, hoặc có những hiệu ứng trigger khi chúng được trang bị cho một quái thú khác.
Inzektor Nguyên gốc Côn trùng Hình mẫu Kamen Rider
Exa-Beetle Rhinoceros beetle Kabuto
Exa-Stag Stag beetle Gatack
Giga-Cricket Mole cricket Mole Cricket Mutant
Giga-Mantis Mantis OOO (Gatakiriba Combo)
Giga-Weevil Weevil Otoshibumi
Ant Ant ZECTroopers
Centipede Centipede Centipede Undead
Dragonfly Dragonfly Drake
Earwig Earwig Earwig Fangire
Firefly Luciola firefly Faiz
Hopper Grasshopper Kickhopper
Hornet Hornet TheBee
Ladybug Ladybug Lady
Hổ trợ Inzektor Hình mẫu Kamen Rider
Armor Blast / Zekt Conversion Put On / Cast Off Armor
Final Inzektion Rider Shooting
Inzektor Axe - Zektahawk WizarDragon (AxCalibur Form)
Inzektor Crossbow - Zektarrow Pegasus Bowgun
Inzektor Gauntlet Visors
Inzektor Orb Hyper Zecter
Inzektor Sword - Zektkaliber Double Calibur
Variable Form Worm necklaces

Tản mạn

  • Archetype này có phần tương tự như "Dragunity" và "Vylon" khi chúng có thể tự trang bị cho mình và đạt được các hiệu ứng khác nhau.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.