FANDOM


Invoked Raidjin
(しょう)(かん)(じゅう)ライディーン
InvokedRaidjin-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
じゅうライディーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
じゅう
ライディーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanjū Raidīn
 Tên Nhật (Dịch) Invoked Beast Raideen
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2400
 Mã số 49513164
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.