FANDOM


Invoked Purgatrio
(しょう)(かん)(じゅう)プルガトリオ
InvokedPurgatrio-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
じゅうプルガトリオ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
じゅう
プルガトリオ
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanjū Purugatorio
 Tên Nhật (Dịch) Invoked Beast Purgatorio
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2000
 Mã số 12307878
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.