FANDOM


Invoked Mechaba
(しょう)(かん)(じゅう)メルカバー
InvokedMechaba-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
じゅうメルカバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
じゅう
メルカバー
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanjū Merukabā
 Tên Nhật (Dịch) Invoked Beast Merkabah
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 75286621
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.