FANDOM


Invoked Cocytus
(しょう)(かん)(じゅう)コキュートス
InvokedCocytus-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
じゅうコキュートス
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
じゅう
コキュートス
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanjū Kokyūtosu
 Tên Nhật (Dịch) Invoked Beast Cocytus
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2900
 Mã số 85908279
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.