FANDOM


Inverted Code Talker
コード・トーカー・インヴァート
 Tên Việt Mã Luận Đồ Nghịch Đảo
 Tên Nhật コード・トーカー・インヴァート
 Tên Nhật (rōmaji) Kōdo Tōkā Invāto
 Tên Nhật (Dịch) Code Talker Invert
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1300 / 2
 Mã số 45462149
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.