FANDOMInvasion: Vengeance, hay Invasion of Venom (インベイジョン・オブ・ヴェノム Inbeijon Obu Venomu)OCG, là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG). Nó là set thứ 10 trong series thứ 9 của OCG, nối tiếp The Dark Illusion.[1]

Đặc trưng

Phân tích

Trong OCG, mỗi pack chứa 5 lá và mỗi box chứa 30 lá. Set này có tổng cộng 80 lá trong bản thường và 103 lá trong bản Master Set. INOV-JP bao gồm:

Trong TCG, mỗi pack chứa 9 lá và mỗi box chứa 24 pack. Set này có tổng cộng 100 lá INOV-EN bao gồm:

Thư viện ảnh

Danh sách

Tham khảo

  1. "The Organization | [OCG] Invasion of Venom". YGOrganization. March 9, 2016. https://ygorganization.com/invasion-of-venom/. Retrieved March 9, 2016.

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.