FANDOM


Invader of Darkness
(あん)(こく)(しん)(りゃく)(しゃ)
InvaderofDarkness-BPW2-NA-C-1E
 Tên Việt Kẻ Xâm Lược của Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
あん
こくの
しん
りゃく
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
の侵
しん
りゃく
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku no Shinryakusha
 Tên Hàn 암흑의 침략자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 56647086
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.