FANDOM


Into the Void
()(れん)(ごく)
IntotheVoid-TSHD-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
むの
れん
ごく
 Tên Nhật (Chuẩn)
の煉
れん
ごく
 Tên Nhật (rōmaji) Mu no Rengoku
 Tên Nhật (Dịch) Purgatory of Nothingness
 Tên Hàn 무의 연옥
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 93946239
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.