FANDOM


Interrupt Resistor
  • Nhật: インタラプト・レジスタンス
  • Romaji: Intaraputo Rejisutansu
  • Việt: Ma Điểu Kháng Trở
Khác:
Interrupt Resistance
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi bạn nhận thiệt hại chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn, và nếu bạn làm thế, CÔNG của nó bằng với thiệt hại bạn đã nhận. Khi quái thú Thế Thủ của bạn bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể khiến THỦ của quái thú đó bằng với của lá này cho đến hết lượt này, quái thú đó cũng không thể bị tiêu diệt trong trận chiến đó.
CÔNG / 0   THỦ / 2100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Interrupt Resistor When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, its ATK becomes equal to the battle damage you took. When your Defense Position monster is targeted for an attack: You can make that monster's DEF become equal to this card's until the end of this turn, also that monster cannot be destroyed by that battle.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.