FANDOM


Interrupt Resistor
インタラプト・レジスタンス
InterruptResistor-VF17-JP-UR
 Tên Việt Ma Điểu Kháng Trở
 Tên Nhật インタラプト・レジスタンス
 Tên Nhật (rōmaji) Intaraputo Rejisutansu
 Tên Nhật (Dịch) Interrupt Resistance
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 02414168
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.