FANDOM


Interplanetary Invader "A"
(わく)(せい)からの(ぶっ)(たい)(エー)
InterplanetaryInvaderA-LODT-EN-C-1E
 Tên Việt Kẻ Xâm Lược Liên Hành Tinh "A"
 Tên Nhật (Kana)
わく
せいからの
ぶっ
たい
エー
 Tên Nhật (Chuẩn)
わく
せい
からの物
ぶっ
たい
エー
 Tên Nhật (rōmaji) Wakusei-kara no Buttai Ē
 Tên Nhật (Dịch) Interplanetary Object A
 Tên Hàn 혹성에서온물체A
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 500
 Mã số 14729426
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.