FANDOM


Interceptomato
プリベントマト
Interceptomato-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật プリベントマト
 Tên Hàn 프리벤토마토
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 19113101
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.