FANDOMInsect-Luring Light
 • Nhật:
  ゆう
  とう
 • Kana:
  ゆう
  とう
 • Romaji: Yūgatō
 • Việt: Ánh Sáng Cuốn Hút Côn Trùng
Loại bài

Phép

Chuyển 1 quái thú Thế Thủ của đối thủ sang Thế Công. Quái thú đó không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Insect-Luring Light Switch one of your opponent's Defense monsters into Attack Position. That monster cannot be destroyed in battle.
Nhật 相手守備モンスター1体を攻撃表示に変更する
そのモンスターは戦闘で破壊されない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.