FANDOM


Injection Fairy Lily
(ちゅう)(しゃ)(てん)使()リリー
InjectionFairyLily-YS14-EN-C-1E
 Tên Việt Tiên Nữ Tiêm Phòng Lily
 Tên Nhật (Kana)
ちゅう
しゃ
てん
使
しリリー
 Tên Nhật (Chuẩn) お注
ちゅう
しゃ
てん
使
リリー
 Tên Nhật (rōmaji) Ochūsha Tenshi Rirī
 Tên Nhật (Dịch) Injection Angel Lily
 Tên Hàn 주사천사 리리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 1500
 Mã số 79575620
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.