FANDOM


Infernoid Token
インフェルノイドトークン
InfernoidToken-AT09-JP-C
 Tên Việt Thế Thân Infernoid
 Tên Nhật インフェルノイドトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Tōkun
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.