FANDOM


Infernoid Tierra
インフェルノイド・ティエラ
InfernoidTierra-CORE-EN-UR-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・ティエラ
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Tiera
 Tên Hàn 인페르노이드티에라
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 11 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3400 / 3600
 Mã số 82734805
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.