FANDOM


Infernoid Sjette
インフェルノイド・ベルフェゴル
InfernoidSjette-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・ベルフェゴル
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Berufegōru
 Tên Nhật (Dịch) Infernoid Belphegor
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 96055137
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.