FANDOM


Infernoid Pirmais
インフェルノイド・シャイターン
InfernoidPirmais-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・シャイターン
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Shaitān
 Tên Nhật (Dịch) Infernoid Satan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 60551528
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.