FANDOM


Infernoid Devyaty
インフェルノイド・リリス
InfernoidDevyaty-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・リリス
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Ririsu
 Tên Nhật (Dịch) Infernoid Lilith
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2900
 Mã số 23440231
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.