FANDOM


Infernoid Decatron
インフェルノイド・デカトロン
InfernoidDecatron-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・デカトロン
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Dekatoron
 Tên Hàn 인페르노이드 데카트론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 200
 Mã số 58446973
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.