Inferno
インフェルノ
Inferno-DR2-EN-C-UE.png
 Tên Việt Địa Ngục Quỷ
 Tên Nhật インフェルノ
 Tên Nhật (rōmaji) Inferuno
 Tên Hàn 인페르노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 74823665
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.