FANDOM


Infernity Knight
インフェルニティ・ナイト
300px-InfernityKnightPHSW-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 1400/400
Mã số 71341529
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này trên sân bị tiêu diệt bởi chiến đấu và đưa xuống Mộ bài: Bạn có thể Vứt bỏ 2 lá; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ dưới Mộ.
English Description
When this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can discard 2 cards; Special Summon this card from your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.