FANDOM


Infernity Dwarf
インフェルニティ・ドワーフ
300px-InfernityDwarf-GLD3-EN-C-LE
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 800/500
Mã số 25171661
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không có lá bài nào trên tay, trong Lượt chiến đấu khi 1 quái thú bạn điều khiển tấn công 1 quái thú tư thế Phòng thủ của đối phương mà DEF của quái thú đó thấp hơn ATK của quái thú đang tấn công, Gây thiệt hai "Xuyên giáp" cho đối thủ.
English Description
While you have no cards in your hand, during battle between an attacking monster you control and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of the attacking monster, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.