FANDOM


Infernal Flame Vixen
ヘルフレイムゴースト
InfernalFlameVixen-CBLZ-EN-R-1E
 Tên Nhật ヘルフレイムゴースト
 Tên Nhật (rōmaji) Heru Fureimu Gōsuto
 Tên Nhật (Dịch) Hell Flame Ghost
 Tên Hàn 헬프레임 고스트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Pyro / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2000
 Mã số 58712976
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.