FANDOM


Infernal Flame Emperor
ヘルフレイムエンペラー
InfernalFlameEmperor-WCPP-EN-R-LE
 Tên Việt Hoả Đế Địa Ngục
 Tên Nhật ヘルフレイムエンペラー
 Tên Nhật (rōmaji) Heru Fureimu Enperā
 Tên Nhật (Dịch) Hell Flame Emperor
 Tên Hàn 헬프레임 엠페러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1600
 Mã số 19847532
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.