FANDOM


Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
(ほう)(かい)(ちょう)(てい)インディオラ・デス・ボルト
IndioraDoomVolttheCubicEmperor-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
ちょう
ていインディオラ・デス・ボルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
ちょう
てい
インディオラ・デス・ボルト
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkai Chōtei Indiora Desu Boruto
 Tên Nhật (Dịch) Indiora Death Volt the Direction World Super Emperor
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 03775068
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.