FANDOM


Illusory Snatcher
イリュージョン・スナッチ
IllusorySnatcher-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật イリュージョン・スナッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Iryūjon Sunacchi
 Tên Nhật (Dịch) Illusion Snatch
 Tên Hàn 일루전 스내치
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 35073065
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.