FANDOM


Illusion Gate
  • Nhật: 幻魔の扉
  • Romaji: Genma no Tobira
  • Việt: Phantom Demon's Gate
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Hiến tế linh hồn của bạn cho Sacred Beast. Tiêu diệt tất cả quái thú do đối thủ điều khiển. Sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của đối thủ, Bỏ qua điều kiện Triệu hồi. Nếu bạn thua Trận đấu sau khi kích hoạt lá này, linh hồn của bạn sẽ bị sở hữu bởi Sacred Beast.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Illusion Gate Offer your soul to the Sacred Beasts. Destroy all monsters that your opponent controls. Then Special Summon 1 monster from your opponent's Graveyard, ignoring the Summoning conditions. If you lose the Duel after activating this card, your soul will be owned by the Sacred Beasts.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.