FANDOM


Illusion Balloons
  • Nhật: イリュージョン・バルーン
  • Romaji: Iryūjon Barūn
  • Việt: Bong Bóng Ảo Thuật
Khác:
Illusion Balloon
Bài Manga (Thư viện: ARC-V The Strongest Duelist Yuya!!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Illusion Balloons Excavate 5 cards and Special Summon a Performapal.
Nhật カードを5枚見てEMを特殊召喚


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.