FANDOM


Il Blud
()(ごく)(もん)(ばん)イル・ブラッド
IlBlud-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごくの
もん
ばんイル・ブラッド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごく
の門
もん
ばん
イル・ブラッド
 Tên Nhật (rōmaji) Jigoku no Monban Iru Buraddo
 Tên Nhật (Dịch) Hell's Gatekeeper - Ill Blood
 Tên Hàn 지옥의 문지기 일 블러드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Gemini
 CÔNG / THỦ 2100 / 800
 Mã số 70595331
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.