FANDOM


Ignition Beast Volcanon
Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2300 / 1600

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Dung hợp

Khi lá này được Triệu hồi Dung hợp: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; tiêu diệt mục tiêu đó, đồng thời tiêu diệt lá này, sau đó nếu cả hai quái thú bị tiêu diệt, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của quái thú trong Mộ mà đã bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ignition Beast Volcanon When this card has been successfully Fusion Summoned, you can destroy this card and one enemy monster, and inflict the amount of that monster's ATK as damage.
Nhật 融合召喚に成功した時、このカードと相手モンスター1体を破壊してその攻撃力分のダメージを与えることができる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.